Ze względu na rosnącą świadomość konsumentów i ich potrzeby zdecydowaliśmy się certyfikować produkcję ekologicznych soków w naszym zakładzie.

W naszym zakładzie do produkcji soków wykorzystujemy jedynie owoce bardzo dobrej jakości. Surowiec dostarczany do zakładu podlega szczegółowej kontroli.

W celu utrzymania wysokiej jakości produktów kontrolujemy poszczególne etapy procesu wytwórczego.

Finalne produkty poddawane są badaniom laboratoryjnym. Linie technologiczne, które wykorzystujemy posiadają niezbędne atesty dopuszczające je do produkcji spożywczej.

Certyfikat BRC oraz wdrożony system HACCP potwierdzają spełnienie najwyższych standardów produkcji.

Produkcję w zakładzie prowadzi dyplomowany technolog żywności.

Aby sprostać oczekiwaniom Klientów i ich rosnącym wymaganiom wobec produktów spożywczych nieustająco rozwijamy się i zdobywamy nowe kompetencje.

Wysoką jakość naszych produktów docenili liczni klienci indywidualni, autorytety kulinarne, 5-gwiazdkowe hotele oraz firmy zajmujące się ogólnokrajową dystrybucją.